BİLİMİN GÖSTERDİĞİ GERÇEK:
KURAN MUCİZELERİ

FİLMİN İZLEMEK İSTEDİĞİNİZ BÖLÜMÜNÜ SEÇİNİZ
DOSYA

BOYUT

Kuran Mucizeleri 1
136,099 KB
Çamurdan Yaratılış / Parmak İzindeki Kimlik
10,477 KB
Dünyanın Yuvarlaklığı / Dağların Görevi
9,023 KB
Meniden Bir Damla / Bebeğin Rahimdeki 3 Karanlık Evresi
7,983 KB
İnsan Organlarının Gelişim Sırası/ Demirdeki Sır
8,361 KB
Yörüngeler ve Dönen Evren / Geri Döndüren Gök
10,991 KB
Bulutların Ağırlığı / Dişi Bal Arısı
9,728 KB
Zamanın Göreceliği/ Yağmurdaki Ölçü/
Denizlerdeki Sınır
9,066 KB
Kuran Allah’ın Sözüdür
3,797 KB