Giriş

Giriş
Allah'ı Hakkıyla Takdir Etmek
Yanıbaşımızdaki Ölüm

Allah'ın Müminlere Desteği
İnkarcılara Sevgi Duymama
Vicdan ve Ruh

İçinde yaşadığımız toplumda son derece çarpık bir ahlak anlayışı vardır. İnsanın ruhundaki bencil tutku ve hırsların bir ürünü olan bu ahlak anlayışı, insanları; kibirli, bencil, alaycı, küstah, acımasız, kaba ve zalim olmaya yöneltir. Herkes, kendi yükselişini sağlamak için diğer insanları ezmek gerektiğine inanır ve bunu her fırsatta uygular.

Oysa Allah, yarattığı insana böyle bir ahlakı yaşamasını tavsiye etmemiştir. Aksine Kuran'da, insanlara; asil, mütevazi, güvenilir, şefkatli, fedakar, olgun ve içli olmaları emredilir. Allah'ın hak Kitabı'nda bir insanın ahlakındaki inceliklere dikkat çekilerek şu emir verilir:

İnsanlara yanağını çevirip (büyüklenme) ve böbürlenmiş olarak yeryüzünde yürüme. Çünkü Allah, büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez. (Lokman Suresi, 18)

Müslümanın görevi, kuşkusuz Allah'ın vahyettiği bu üstün ahlakı en ince ayrıntısına kadar uygulamaktır.

Ancak Müslümanlar da, bu ilahi ahlakı terk etmiş ve üstte sözünü ettiğimiz çarpık ahlak anlayışını benimsemiş olan fasık bir toplum içinde yaşamaktadırlar. Bu yüzden, bu sapkın ve ilkel kültürün nüfuz edici etkisinden tam anlamıyla kurtulmak için, son derece hassas ve dikkatli olmak zorundadırlar. Kendilerini sürekli tartmalı, cahiliye ahlakından tam anlamıyla uzaklaşıp Kuran ahlakını uygulamak için büyük bir dikkat göstermelidirler.

Okumakta olduğunuz bu bölümün amacı Müslümana destek olmak, unutmaması gereken temel Kurani konuları aklında tutmasına yardım etmek için hazırlanmıştır. İlerleyen sayfalarda, bir müminin sürekli aklında tutması, her an üzerinde durması gereken bazı temel imani konuları ve yine unutulma tehlikesi olan bazı ibadetleri Kuran ayetleri ile birlikte inceleyeceğizKuran Ahlakı
Allah İçin Yaşamak
İnsanlara Tapınma Dini
En Büyük İftira: Şirk
Adamlık Dini
Alay Denen Zulüm
Güzel Söze Uymanın Önemi
Herşeyde Hayır Görmek
Kamil İman
Kuran'da Adalet ve Hoşgörü
Kuran'da Münafık Karakteri
Kuran'da Sabrın Önemi
Kuran'da Şevk ve Heyecan
Kuran'da Tebliğ ve Tartışma
Kuran'da Ümitvar Olmak
Kuran'da Vicdanın Önemi
Müminlerin Cesareti
Müminlerin Merhameti
Niçin Kendini Kandırıyorsun
Allah Korkusu
Sakın Unutma