PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN GÜZEL AHLAKI
Peygamberimiz (sav) sadece kendisine vahyolunana uymuştur
Peygamberimiz (sav)'in tüm alemlere örnek olan tevekkülü
Peygamberimiz (sav) insanlardan hiçbir karşılık beklemeden, sadece Allah'ın hoşnutluğunu aramıştır
Peygamberimiz (sav)'in zorluklar karşısındaki güzel tavrı
Peygamberimiz (sav) yanındakilere daima hoşgörülü davranmıştır
Peygamberimiz (sav)'in tüm insanlığa örnek adaleti
Peygamberimiz (sav)'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur
Peygamberimiz (sav) insanları vicdanlarını etkileyecek şekilde hikmetle uyarıp korkutmuştur
Peygamberimiz (sav) konuşmalarında daima Allah'ı tesbih ederdi
Peygamberimiz (sav) bir "Müjdeleyici" idi
Peygamberimiz (sav), kavmine kendisinin de bir insan olduğunu hatırlatmıştır
Peygamberimiz (sav) Müslümanların üzerlerindeki zorlukları kaldırmıştır
Peygamber Efendimiz müminlere çok düşkün ve şefkatliydi
Peygamberimiz (sav)'in müminler için bağışlanma dilemesi ve dua etmesi
Peygamberimiz (sav)'in, Müslümanların menfaati için aldığı sadakalar onların temizlenmesine vesile olmuştur
Peygamberimiz (sav) müminlerle istişare ederdi
Allah, Peygamberimiz (sav)'e ün ve şeref vermiştir
Peygamberimiz (sav)'in ince düşünceli ve nezaketli olması
Allah Peygamberimiz (sav)'i her zaman korumuştur
Peygamberimiz (sav)'in temizliğe verdiği önem
Peygamberimiz (sav)'in duaları
 
PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN GÜZEL HAYATI
Peygamberimiz (sav) güler yüzlüydü ve güler yüzlü olmayı tavsiye ederdi
Peygamberimiz (sav)'in sahabeleri ile olan ilişkisi ve sohbetleri
Peygamberimiz (sav) sahabelerine şakalar yapar, onlarla birlikte gülerdi
Peygamberimiz (sav)'in sevgi konusundaki tavsiyeleri
Peygamber Efendimizin çocuklara olan ilgisi ve şefkati
Peygamber Efendimizin eşleri müminlerin anneleridir
 
PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN ŞEMAL-İ ŞERİFİ
Peygamber Efendimizin yaratılış güzellikleri
Peygamber Efendimizin dış görünümü ve güzelliği
Peygamber Efendimizin nübüvvet (peygamberlik) Mührü
Peygamber Efendimizin saçı
Peygamberimiz (sav)'in saç ve sakal bakımı
Peygamber Efendimizin giyim tarzı
Peygamber Efendimizin dış kıyafetleri
Peygamber Efendimizin yüzüğü ve mührü
Peygamber Efendimizin yürüyüş şekli
Peygamber Efendimizin oturuş tarzı
Peygamber Efendimizin konuşma şekli
Peygamber Efendimizin güzel kokusu
Peygamber Efendimizin sevdiği yemekler
Peygamber Efendimizin sevdiği içecekler
Peygamberimiz (sav)'in su için söyledikleri
Peygamber Efendimizin güzel huylarından bazıları
 
PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN GELECEĞE DAİR VERDİĞİ HABERLER
Peygamberimiz (sav)'e Kuran ile verilen gayb haberlerinden bazıları
Peygamber Efendimizin hadislerinde bildirdiği gayb haberlerinden bazıları
Peygamberimiz (sav)'in ahir zaman alametleri hakkında bildirdikleri
Sonuç
Peygamberimiz (sav)'e uyanlar kurtuluşa erenlerdir
PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN TEBLİĞİ
Peygamberimiz (sav) insanlara Allah'ın sonsuz güç sahibi olduğunu anlatmıştır
Peygamberimiz (sav) insanlara tek doğru yolun Allah'ın yolu olduğunu bildirmiştir
Peygamberimiz (sav) insanları şirkten sakındırmıştır
Peygamberimiz (sav) gaybın bilgisinin sadece Allah'a ait olduğunu açıklamıştır
Peygamberimiz (sav) insanlara, Allah'ın en gizli konuşmaları dahi bildiğini hatırlatmıştır
Peygamberimiz (sav) insanlara Kuran'ın Allah katından indirildiğini açıklamıştır
Peygamberimiz (sav) Kuran'ın Müslümanlar için bir müjde ve hidayet rehberi olduğunu bildirmiştir
Peygamberimiz (sav), hesap günü kimsenin başkasının günahını yüklenmeyeceğini bildirmiştir
Peygamberimiz (sav), kavmine kendilerinden öncekilerin başlarına gelenleri anlatarak ibret almalarını öğütlemiştir
İnsanlara ölümü hatırlatmıştır
Kıyametin saatinin bilgisinin sadece Allah'a ait olduğunu açıklamıştır
Cehennem'de bazı kimselerin sonsuza kadar kalacağını bildirmiştir
Allah'ı en güzel isimleri ile anmamızı söylemiştir
Peygamberler arasında ayrım yapmamayı hatırlatmıştır
Peygamberimiz (sav) insanları güzel ahlaka çağırmıştır
Peygamberimiz (sav), insanları kibirlenmeye karşı uyarmıştır
Peygamberimiz (sav)'in infak konusundaki açıklamaları
Hz. Muhammed (sav) cinlerin de peygamberiydi
Peygamberimiz (sav)'in inkar edenlere uyarıları
İnkarcılarla gereksiz tartışmalara girmemiştir
İnkarcıları tevbe etmeye çağırmıştır
İnkar edenlere mutlaka yenilgiye uğrayacaklarını bildirmiştir
İnkar edenlere ahiretin varlığını hatırlatarak onları uyarmıştır
İnkar edenleri cehennemle uyarmıştır
İnkar edenlere karşı kesin ve emin bir üslup kullanmış ve onlara uymayacağını bildirmiştir
Peygamberimiz (sav)'in Kitap Ehline yaptığı hatırlatmalar
Peygamberimiz (sav) Kitap Ehli ile tartışmamış ve onlara iman etmeleri için baskı uygulamamıştır
Kitap Ehlini de Allah'a şirk koşmadan iman etmeye çağırmıştır

SİTE HAKKINDA

Peygamber Efendimiz (sav), Allah'ın "... ancak o, Allah'ın Resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur." (Ahzab Suresi, 40) ayetiyle bildirdiği gibi insanlar için son peygamber olarak gönderilen,     Allah'ın en son hak kitabını vahyettiği, güzel ahlakı, takvası, Allah'a olan yakınlığı ile insanlara örnek kıldığı, Allah'ın dostu, Rabbimiz'in Katında üstünlüğü olan, müminlerin de dostu, en yakını ve velisidir.

Allah, "Gerçek şu ki, Biz senin üzerine 'oldukça ağır' bir söz (vahy) bırakacağız" (Müzzemmil Suresi, 5) ayetiyle de bildirdiği gibi son peygamber olan Hz. Muhammed (sav)'e önemli bir sorumluluk vermiştir. Peygamberimiz (sav) ise, Allah'a olan güçlü imanı ile,        Allah'ın kendisine verdiği sorumluluğu en güzeliyle yerine getirmiş, insanları Allah'ın yoluna, hidayete davet etmiş ve tüm inananların yol göstericisi ve aydınlatıcısı olmuştur.

Peygamberimiz (sav)'i görmemiş olsak bile, Kuran ayetlerinden ve hadis-i şeriflerden, güzel tavırlarını, konuşmalarını, gösterdiği güzel ahlakı tanıyabilir, ona benzemek, ahirette onunla yakın bir dost olabilmek için elimizden gelen çabayı en fazlasıyla gösterebiliriz. Günümüzde insanlar, özellikle de gençler birçok insanı kendilerine örnek almakta, onların tavır ve konuşmalarına, üsluplarına, giyim tarzlarına özenmekte, onlar gibi olmaya çalışmaktadırlar. Ancak bu insanların büyük bir çoğunluğu doğru yolda olmadığı gibi, tavır ve ahlak güzelliğine de sahip değildirler. Bu nedenle insanları doğru olana, en güzel ahlak ve tavıra özendirmek önemli bir sorumluluktur. Bir Müslümanın, tavrına ve ahlakına özenmesi, benzemek için çaba göstermesi gereken kişi, Hz. Muhammed (sav)'dir. Allah bu gerçeği bir ayetinde şöyle bildirmektedir:

Andolsun, sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resûlü'nde güzel bir örnek vardır. (Ahzab Suresi, 21)

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) gibi diğer peygamberler de, Allah'ın müminler için örnek kıldığı, Allah'ın razı olduğu kişilerdir. Allah, Yusuf Suresi'nde şöyle bildirmektedir:

Andolsun, onların kıssalarında temiz akıl sahipleri için ibretler vardır. (Bu Kur'an) düzüp uydurulacak bir söz değildir, ancak kendinden öncekilerin doğrulayıcısı, herşeyin 'çeşitli biçimlerde açıklaması' ve iman edecek bir topluluk için bir hidayet ve rahmettir. (Yusuf Suresi, 111)

Bu sitenin hazırlanış amacı da Peygamberimiz (sav)'i birçok yönüyle tanıtmak, onun ahlakını örnek alan insanlardan oluşan bir topluluğun ne kadar üstün özelliklere ve güzelliklere sahip olacağını göstererek, insanları Peygamberimiz (sav)'in ahlakına özendirmektir. Peygamberimiz (sav)'in"Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetçe asla sapıtmayacaksınız: Allah'ın Kitabı ve Resulü'nün sünneti"1 hadis-i şeriflerinde de bildirdiği gibi, Müslümanların en önemli iki yol göstericisi Kuran ve Peygamber Efendimiz (sav)'in sünnetidir. Peygamber Efendimiz (sav) hem güzel ahlakı ile insanlara örnek olmuş, hem de insanları güzel ahlaklı olmaya çağırmıştır. "Müminin mizanında en ağır basacak şey güzel ahlaktır. Muhakkak ki, Allah Teala işi ve sözü çirkin olan ve hayasızca konuşan kimseye buğz eder" 2 buyuran Peygamberimiz (sav), bir sözünde de "Ruhumu kudret altında tutan Allah'a yemin ederim ki cennete sadece güzel ahlak sahipleri girer3 demiştir.

Peygamberimiz (sav)'in izinden giden Müslümanların da, hem tüm insanlığa güzel ahlakları ve iyi huyları ile örnek olmaları, hem de sözlü ve yazılı olarak onları güzel ahlaka davet etmeleri gerekir.

Biz elçileri, müjde vericiler ve uyarıcılar olmak dışında (başka bir amaçla) göndermeyiz. İnkar edenler ise, hakkı batıl ile geçersiz kılmak için mücadele ediyorlar. Onlar benim ayetlerimi ve uyarıldıklarını (azabı) alay konusu edindiler.
(Kehf Suresi, 56)

Kendisine Rabbinin ayetleri öğütle hatırlatıldığı zaman, sırt çeviren ve ellerinin önden gönderdikleri (amelleri)ni unutandan daha zalim kimdir? Biz gerçekten, kalpleri üzerine onu kavrayıp anlamalarını engelleyen bir perde (gerdik), kulaklarına bir ağırlık koyduk. Sen onları hidayete çağırsan bile, onlar sonsuza kadar asla hidayet bulamazlar.
(Kehf Suresi, 57)

1- Kütüb-i Sitte, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 2. cilt, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 328
2- G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 1. cilt, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 15/9
3- Tirmizi; Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 2. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s.792


  MAKALELER:

KATRİNA FELAKETİ PEYGAMBERİMİZ(SAV)'IN HABER VERDİĞİ BİR KIYAMET ALAMETİ OLABİLİR Mİ?

PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED (SAV)'İN FEDAKAR AHLAKI
PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN MÜMİNLERE ÖRNEK OLAN GÜZEL HAYATI
PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN TEBLİĞ MEKTUPLARI
PEYGAMBERİMİZ (SAV)'E VERİLEN GAYB BİLGİLERİ
PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN ŞEMAİL-İ ŞERİFİ
RESULLERİMİZ DİYOR Kİ
HZ.MUHAMMED (SAV)'İN KUTLU SOYU: SEYYİDLER
HZ. MUHAMMED (SAV): ''İNSANLAR UYKUDADIR, ÖLÜMLE UYANIRLAR''
NAMAZIN FAZİLETİ

PEYGAMBERİMİZ'İN (SAV) DİLİNDEN HZ. MEHDİ

Hz. Mehdi'nin gelişi konusu İslam tarihinde her dönemde önemli bir yer tutmuştur. Peygamber Efendimiz (sav)'in çok sayıdaki hadisinde, ismiyle, vasıflarıyla, yardımcılarıyla, devrinin özellikleriyle ve yapacağı icraatlarla ayrıntılı olarak tarif edilen Hz. Mehdi'nin geleceğine dair çeşitli Kuran ayetlerinde de işari manada müjdeler vardır. Tüm ehl-i sünnet alimleri de Hz. Mehdi'nin ahir zamanda geleceği konusunda ittifak halindedirler.

Peygamberimiz (sav)'in müjdelediği bu şahsın geleceği ve İslam ahlakını yeryüzüne hakim edeceği hakkında, muteber İslam alimleri arasında hiçbir görüş ayrılığı yoktur.

Bu kitapta, Hz. Mehdi hakkında Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde yer alan bilgilere ayrıntılı olarak yer verilmiştir. >>>

PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN MUCİZELERİ

Peygamber Efendimiz (sav) Allah'ın en son hak kitabı  Kuran-ı Kerim'i vahyettiği, güzel ahlakı, takvası,  Allah'a olan yakınlığı ile insanlara örnek kıldığı mübarek bir insandır. Peygamberimiz (sav), kendisine verilen büyük sorumluluğu en güzel şekilde yerine getirmiş, insanları Allah'ın yoluna davet etmiş ve tüm inananların yol göstericisi olmuştur.

Bilindiği gibi, Yüce Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'i Kendi Katından birçok mucizeyle desteklemiştir. Bizim bu kitaptaki amacımız da Allah'ın, üstün ahlakı, derin imanı, her tavrı ve sözüyle insanlara örnek kıldığı mübarek Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in mucizelerinden bazılarını insanlara hatırlatmaktır. Peygamberimiz (sav), Allah'ın izniyle, hayatı boyunca insanlara birçok mucize göstermiştir. Bu mucizelerden bazılarına sadece sahabeler şahit olurlarken, bir kısmı ise inkar edenlerin çok büyük bir bölümü tarafından görülmüştür. Peygamberimiz (sav)'in mucizelerinin bir kısmı Kuran ayetlerinde bir bölümü de Peygamber (sav)'in hadislerinde ve İslam alimlerinin çeşitli açıklamalarında aktarılmaktadır. Amacımız, alemlere rahmet olarak gönderilen bu mübarek insanın mucizevi yönlerini insanlara göstermek ve onları Kuran-ı Kerim'i ve Peygamber Efendimiz (sav)'in sünnetini kendilerine rehber edinmeye davet etmektir. >>>


HAZRETİ MUHAMMED (SAV)
 
DÜNYA TARİHİNE YÖN VEREN KUTLU İNSAN HZ. MUHAMMED (SAV)
DİĞER FİLMLER:
PEYGAMBER EFENDİMİZİN MUCİZELERİ 2
PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN ŞEMAİL-İ ŞERİFİ
RESULULLAH'A EN GÜZEL BİÇİMDE UYMAK
RESULULLAH'IN ZORLUK VE İMTİHANLARI

Yazar Hakkında - Diğer Siteler - Email - Üye Ol

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - KİTAPLAR - FİLMLER
MAKALELER
- HADİS KÖŞESİ
- DÜNYADAN YANKILAR

BU SİTE HARUN YAHYA'NIN ESERLERİNDEN FAYDALANILARAK HAZIRLANMIŞTIR.
www.harunyahya.org