1. Kitaplar
Evrenin Yaratılışı  
Evrenin Yaratılışı
  İçinde yaşadığımız uçsuz bucaksız evren nasıl var oldu?
Bu evrendeki denge, ahenk ve düzen nasıl ortaya çıktı?
Üzerinde yaşadığımız dünya, nasıl bizim yaşamımız için bu denli uygun bir barınak olabildi?
İşte bu sorular, tarihin başından bu yana insanların ilgisini çekmiştir. Akıl ve mantık ile bu soruları inceleyen bilim adamlarının ya da düşünürlerin vardıkları sonuç ise hep şu olmuştur: Evrendeki bu düzen ve tasarım, tüm evrene hakim olan üstün bir Yaratıcı'nın varlığının ispatıdır.

Kitabın PDF formatını buradan yükleyebilirsiniz.
Kitabın Word metnini buradan yükleyebilirsiniz.
Atom Mucizesi  
Atom Mucizesi
  19. yüzyılın ilk yarısından bu yana yüzlerce bilimadamı atomun sırlarını ortaya çıkarabilmek için gece gündüz çalıştılar. Atomun şekli, hareketi, yapısı ve diğer özelliklerini gün ışığına çıkaran bu çalışmalar, maddeyi ezeli ve ebedi bir varlık olarak kabul eden klasik fiziği temellerinden yıktı ve modern fiziğin temellerini attı. Bu çalışmalar aynı zamanda beraberinde birçok soruyu da gündeme getirdi.
Bu sorulara yanıt arayan pek çok fizikçi, çalışmalarının sonucunda tüm evrende olduğu gibi atomda da kusursuz bir düzen, şaşmaz bir denge ve bilinçli bir tasarım olduğu gerçeğinde birleştiler.
Kitabın PDF formatını buradan yükleyebilirsiniz.
Kitabın Word metnini buradan yükleyebilirsiniz.
Atomun Sırları  
Atomun Sırları
  Bu kitapta, canlı-cansız herşeyin temeli olan "atom" konusunu ele alacağız. Atom hakkında nelerin, nasıl ve ne şekilde gerçekleştiğini inceledikten sonra "neden" sorusunun cevaplarını arayacağız. Bizi, peşinde olduğumuz mutlak gerçeğe ulaştıracak olan işte bu son sorunun cevabı olacaktır. Bu sorunun cevaplarını ise İlahi bir rehber ve herşey için bir açıklama olan Kuran'da bulacağız.
Bu çalışma, bilimsel bir konuyu incelemesine karşın alışageldiğiniz bilimsel kitaplardan farklı bir amaçla karşınıza çıkmaktadır. Hem canlıların hem de cansızların yapıtaşı olmak gibi son derece eşsiz bir öneme sahip olan 'atom' konusunu, 'ne', 'nasıl' ve 'ne şekilde' sorularının cevaplarıyla ele alarak, bu cevaplardan 'neden' sorusuna kapı açmaktadır. Bu kapıdan geçildiğinde ise, Allah'ın aklının, bilgisinin ve yaratışının tüm varlıkları sarıp kuşattığı açıkça gözler önüne serilecektir.
Kitabın PDF formatını buradan yükleyebilirsiniz.
Kitabın Word metnini buradan yükleyebilirsiniz.

     
2. Filmler
 

Materyalist felsefe, evrenin sonsuzdan beri var olan başıboş bir madde yığını olduğunu iddia eder.
Ancak 20. yüzyil biliminin bulguları bu iddiayı kesin olarak çürütmüştür. Günümüzde bilim göstermektedir ki; evren Büyük Patlama
(Big Bang) adı verilen bir patlama ile bir anda yoktan var edilmiştir. Dahası evrenin tüm fiziksel dengeleri, insan yaşamına imkan sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Yıldızların içindeki nükleer reaksiyonlardan, karbon atomunun ya da su molekülünün kimyasal özelliklerine kadar her şey kusursuz bir uyumla yaratılmıştır.

BÖLÜMLER
BOYUT
 

mpg formatında seyretmek için
EVRENİN YARATILIŞI -TAMAMI-
42,031 KB
EVRENİN SINIRLARI
11,229 KB
BİNG BANG EVRENİN BAŞLANGICIDIR
10,355 KB
ZAFER BİNG BANG'IN
20,585 KB
   

 

3. Sesli Anlatımlar
 
Windows Media Player ile Internette dinleyin
mp3 olarak download edin
Big Bang : Büyük Patlama
Yaşayan Dünya
Diğer konulardaki ses kasetlerini dinlemek için tıklayın.


© 2003. HARUN YAHYA
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.
 danisma@evreninyaratilisi.com