icri 13. asrın müceddidi Bediüzzaman Said Nursi, 1960 yılında Hakk'ın rahmetine kavuşana kadar, bütün ömrünü insanları Allah'a iman etmeye ve Kuran ahlakını yaşamaya davet ederek geçirmiştir. Bu uğurda çok fazla eziyet görmüş, ancak o, yaşadığı hayattan her zaman razı olmuş ve başına gelen her zorluğu büyük bir tevekkülle, sabırla, neşeyle karşılamıştır. Bir Kuran tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı, Bediüzzaman'ın Allah'a olan coşkulu sevgisini, derin imanını ve Allah'ın dinine olan bağlılığını açıkça ortaya koyan çok hikmetli öğütlerle doludur. Bu sitenin amaçlarından biri, bu kıymetli insanın yaptığı açıklamaların ve verdiği örneklerin, tüm Müslümanlara rehber olmasında bir vesile olmaktır.
 
   
İslam Birliği'ni savunmak, Müslümanların birlik olması için çaba harcamak farzdır
Bediüzzaman Hazretleri İslam Birliği'nin kurulmasının ahirzamanda yapılacak en önemli görevlerden olduğunu bildiriyor
Bediüzzaman Hazretleri, talebelerinin kendisinin Hz. Mehdi (a.s.) olduğuna yönelik hüsnüzanlarını kendi sözleriyle kaldırmıştır
Sayın Adnan Oktar'ın Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ni anlatıyor
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin manevi özellikleri
Bediüzzaman Hazretleri Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s) ile ilgili konular da dahil bütün konuları çok detaylı olarak anlatmıştır
Bediüzzaman Hazretleri Hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat ifadesi ile Hz. Mehdi (a.s.)'ın kendisinden bir asır sonra geleceğini açıkça bildirmiştir
Bediüzzaman Hz. İsa (a.s.)'ın şahsı manevi olmadığını çok net bildirmiştir
Bediüzzaman'ın bildirdiği Hz. Mehdi (a.s.)'ın üç görevini Hz. Mehdi (a.s.) tek başına yapacaktır, bu 3 görev 3 ayrı kişiye bölünmeyecektir
Kim ne derse desin Bediüzzaman Hazretleri, Hz. İsa (a.s.)'ın şahsı manevi olmadığını açıkça ifade etmiştir
Bediüzzaman kendisinin Hz. Mehdi (a.s.) olmadığını ve Hz. Mehdi (a.s.)'ın kendisinden ileriki yıllarda geleceğini bildirmiştir
Bediüzzaman Hz. İsa (a.s.)'ın şahsı manevi olmadığını ve tekrar yeryüzüne ineceğini bildirmiştir
Bediüzzaman Hazretleri bu yüzyılda çok iyi tanınacak
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Hz. Mehdi (a.s.)'ın üç görevi olduğunu ve bir kişinin Büyük Mehdi olabilmesi için bu üç görevi aynı anda yapması gerektiğini söylüyor
Hz. Mehdi (a.s.) ile ilgili yapılan akıl almaz izahlar Hz. Mehdi (a.s.)'ın çıktığının apaçık delillerindedir
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Hz. Mehdi (a.s.)'ın siyaset, saltanat ve diyanet aleminde üç görevi olduğunu, bu üç görevi aynı anda yapan kişinin büyük Mehdi olacağını bildirmiştir
Bediüzzaman'ın sözlerini çarpıtmak samimi bir hareket olmaz, sözlerinin samimi olarak okunması, anlanması ve yaşanması gerekir

Hz. Mehdi (a.s.)'ın gelmeyeceğini söyleyen Nur talebelerine sorular

Kuran'ın hükmü, Peygamber Efendimiz (sav)'in hadisleri, Bediüzzaman Hazretleri'nin sözleri bu kadar açıkken Mehdiyet konusunu örtbas etmeye çalışmak Allah katında çok büyük sorumluluk getiririr
Hz. Mehdi (a.s.)'ın ve Hz. İsa (a.s.)'ın gelişinin anlatılmasından korkan bir topluluk samimi olamaz
Kendi aralarında bölünmüş olan Nur talebelerini Beklenen Mehdi birleştirecek
Bediüzzaman kendisinin Hz. Mehdi (a.s.) olmadığını ve Hz. Mehdi (a.s.)'ın Hicri 1400 yılında geleceğini sözlerinde açıkca ifade etmiştir.
Cübbeli'ye Cevaplar - 236 (Habertürk'ün Cübbeli'yi övüp, Bediüzzaman'ı eleştirmesi planlı ve sistemli bir çalışmadır)
Bazı kişiler Mehdilik konusunu örtbas etmeye çalışıyorlar
Risale-i Nur'lardan çıkartılan bölümler
Bediüzzaman Hazretleri 13. yüzyılın müceddididir. Ona uyanlar Hz. Mehdi (a.s.)'a uyma sevabını almışlardır.

Bediüzzaman kendisinin Hz. Mehdi (a.s.) olmadığını ve Hz. Mehdi (a.s.)'ın kendisinden bir asır sonra Hicri 1400 yılında geleceğini sözlerinde açıkca ifade etmiştir.

Adnan Oktar, Bediüzzaman'ın sır katiplerinden Sungur ağabey ile görüşmesini anlatıyor
Adnan Oktar Bediüzzaman Said Nursi'yi anlatıyor
Ahir zamanla ilgili Bediüzzaman'ın sözlerini anlamazdan gelen bazı Müslüman kardeşlerimizin mücadele azimleri kırıldı

Bediüzzaman eğer Hz. Mehdi (a.s.) yerine şahs-ı manevi demek isteseydi bunu derdi ama dememiştir

Bediüzzaman Hazretleri diğer evliyalar gibi ruhani olarak insanların arasındadır
Bediüzzaman Hazretlerinin Seyyid olup olmaması, Mehdiyet konusuyla bağlantılı değildir
Bediüzzaman Hıristiyanlıkta olacağını söylerken, Hıristiyanların tevhid inancına döneceklerini bildirmiştir
Bediüzzaman'ın açıklamalarıyla Hz. İsa'nın gelişi. Hz. İsa vesilesiyle herkes Müslüman olacak
Bediüzzaman'ın döneminde birlik olarak hareket edilirken, küçük gruplara bölünmek Mehdiyetin ruhuna zıttır.
Bediüzzaman'ın geleceğe yönelik söylediği konuların çoğu gerçekleşmiştir
Bediüzzaman'ın sırları
Bediüzzaman Said Nursi: Ahirzamandan haber veren mühim bir hadisi ahirzamanda Müslümanların durumu ve kıyametin vaktine işaret eder.
Bediüzzaman Said Nursi hakkında konuşanlara cevap
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ne hakaret etmeye yeltenenler onun tırnağının tozu dahi olamazlar
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Adnan Menderes'e uyarısı
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin dilinden Hz. İsa (a.s)
Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin kerametlerinden bir kaçı
Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin talebelerinden Sungur Ağabey Bediüzzaman'ın sözlerini aktarıyor: 'Mehdi bambaşka biri olacaktır'
Bediüzzaman Said Nursi hicri 1400'de kastedilen Mehdi'nin geleceğini ve üç görevi de tek başına yapacağını belirtmiştir
Bediüzzaman Said Nursi kadere teslim olmanın rahatlığını çok güzel bir örnekle anlatmıştır
Bediüzzaman Said Nursi'nin Aleviler hakkındaki görüşleri
Bediüzzaman Said Nursi'nin Alevilerle ilgili sözleri: Alevi-Sünni çatışması olmasın
Bediüzzaman Said Nursi'nin dilinden Hz. Mehdi (a.s.)
Bediüzzaman Said Nursi'nin mezarı vasiyetine uygun olarak gizli tutulmaktadır
Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hz. Mehdi (a.s.) hakkında açıklama
Bediüzzaman Said Nursi talebelerinden Sungur ağabey ve Seyyid Salih Özcan'la görüşmeler
Bediüzzaman Said Nursi'ye yapılan eziyetler
Bediüzzaman Said Nursi'ye yapılan zulümler
Bediüzzaman Said Nursi'yi tanımayanlar ve anlamayanlar, bilenlere danışmalıdır
Cübbeli'ye cevaplar - 102 (Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Hz. Mehdi (a.s)'ın kendisinden sonra geleceğini ve kendisinin onun öncü bir askeri olduğunu açıklamıştır)
Cübbeli'ye cevaplar - 104 (Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Risalei Nur'da Hz. Mehdi (a.s)'ın şahsı manevi olmadığını bildirmiştir)
Nur talebeleri kardeşlerimiz Bediüzzaman'ın Hz. Mehdi hakkındaki sözlerine kanaat getirmeleri gerekir
Adnan Menderes, Said Nursi Hazretlerini korumamakla büyük hata yapmıştır
Adnan Oktar'ın Habertürk röportajından: ''Said Nursi hazreti Mehdi (as)'ın gelişini müjdelemiştir''
Ahir zaman olaylarına nasıl bakılması gerektiğini Said Nursi Hazretleri çok detaylı anlatmıştır
Cübbeli'ye cevaplar - 136 ( Cübbeli'nin asrın Müceddidi Said Nursi Hazretlerinin risalelerinden haberi olmaması çok vahimdir )
Cübbeli'ye cevaplar - 160 (Said Nursi Hazretleri hicri 1545'de kıyametin kopacağını bildiriyor)
Cübbeli'ye cevaplar - 16 (Sayın Adnan Oktar Said Nursi'nin Hz. Mehdi (a.s.) ile ilgili açıklamalarını ve üstad'ın şerefli yaşamını anlatıyor )
Cübbeli'ye cevaplar - 170 (Said Nursi Hazretleri Türkiye'de komünizmin ve ateizmin gelişmesinin durmasına vesile olmuş çok büyük bir alimdir)
Cübbeli'ye cevaplar - 182 (Cübbeli'nin Said Nursi Hazretleri hakkındaki üslubu çok yanlıştır )
Cübbeli'ye cevaplar - 89 (Said Nursi'nin ''şualar'' eserinde ahir zaman alametleri)
Cübbeli'ye cevaplar - 94 (Said Nursi, içinde teşbih olan bir konuyu cahil kişinin yanlış yorumlayacağını açıklamıştır)
Cübbeli'ye cevaplar - 97 (Said Nursi Müslümanların birbirlerini sevmelerini ve onları birbirlerine düşürmek isteyenlere kanmamalarını tavsiye etmiştir)
Said Nursi Hazretleri Seyyid olmadığını, ahir zamanda gelecek olan Mehdi (a.s)'nin Seyyid olacağını bildirmiştir
Said Nursi kendisinin Hz. Mehdi (a.s.) olmadığını açıklamıştır
Cübbeli'ye cevaplar - 117 (Risale-i Nur'da Hz. Mehdi (a.s))
Risale-i Nur'dan çıkartılan bazı bölümler
Risale-i Nur'da Hz. Mehdi (a.s.)
Bir Hoca'ya cevap
   
   
   
Risalelerin doğru okunması ve anlaşılması gerektiğine ve herkesin anlayacağı kadar anlaşılır olduğuna dair Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin bazı açıklamaları
Üstad, Hz. Mehdi (a.s.)'ın zuhurunun kıştan sonra baharın gelmesi gibi Allah'ın bir adetullahı olduğunu ifade etmiştir.
Üstad Hz. Mehdi (a.s.)'a derin bir sevgi ve saygıyla bağlıdır, onun öncü bir askeri ve yardımcısıdır
Risalelerin ruhuna ters düşen teviller yapmaları, bazı Nurcu kardeşlerimizin, Üstad'ı ve Risaleleri gerektiği gibi anlayamadıklarını göstermektedir
Hz. Mehdi (a.s.)'ın, Üstad'ın hazırlamış olduğu eserleri kendine bir program edinmesi nedeniyle işinin güya çok kolay olacağı bu nedenle asıl Üstad'ın Hz. Mehdi (a.s.) olduğu iddiası tamamen yanlıştır
Risale-i Nur Külliyatı'nda Üstadın ifade ettiği ''Mehdi'' ve ''Mehdi Al-i Resul'' ifadelerinin sözde başka başka kişileri ifade ettiği iddiası tamamen yanlıştır
Hz. Mehdi (a.s.)'ın üç görevini sözde 3 ayrı kişinin yapacağı iddiası tamamen yanlıştır
Hz. Mehdi (a.s.)'in zuhuruna yönelik olarak Risalelerde yeri olmayan çok yanlış izahlar yapılmaktadır
NUR TALEBESİ KARDEŞLERİMİZDEN, CEVABINI ÖĞRENMEK İSTEDİĞİMİZ SORULAR

HZ. MEHDİ (A.S.)'IN ZUHURUNA YÖNELİK OLARAK RİSALELERDE YERİ OLMAYAN ÇOK YANLIŞ İZAHLAR YAPILMAKTADIR

BEDİÜZZAMAN'IN HZ. MEHDİ (a.s.)'IN ÇIKIŞ ZAMANIYLA İLGİLİ SÖZLERİ (OSMANLICA)

ÜSTAD, RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI'NDA 63 DEFA HZ. MEHDİ'NİN BİR ŞAHIS, BİR ZAT, BİR İNSAN OLARAK GELECEĞİNİ İFADE ETMİŞTİR

ÜSTAD, RİSALELERİN ŞAHSI MANEVİSİNİ VE ÜSTAD'I BİR MEHDİ OLARAK GÖRMENİN BİR YANLIŞLIK VE YANILMA OLDUĞUNU İFADE ETMİŞTİR
RİSALE-İ NUR'DA SEYYİDLİK KONUSU (OSMANLICA)

RİSALE-İ NUR'DA SEYYİDLİK KONUSU (TÜRKÇELEŞTİRİLMİŞ)

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ HAZRETLERİ'NİN SÖZLERİNİN BİR BÖLÜMÜNÜ OKUYUP BİR BÖLÜMÜNÜ OKUMADAN YORUM YAPMAK SAMİMİ BİR YAKLAŞIM DEĞİLDİR >>>
BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ'NİN MÜTEŞABİH AYET VE HADİSLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI >>>
BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ HAZRETLERİ, HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN HIRİSTİYANLARLA İTTİFAK İÇİNDE OLACAĞINI BİLDİRM İŞTİR >>>
SAİD NURSİ'NİN; HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN BİR ŞAHSI MANEVİ DEĞİL ''ŞAHIS'' OLDUĞUNU İFADE EDEN SÖZLERİ >>>
SAİD NURSİ HAZRETLERİ HZ. MEHDİ (A.S.) VE HZ. İSA (A.S)'IN BİRER ŞAHIS OLDUKLARINI İFADE ETMİŞTİR >>>
13. ASRIN MÜCEDDİDİ ÜSTAD SAİD NURSİ HAZRETLERİ, CÜBBELİ AHMET HOCA'YA CEVAP VERİYOR >>>
BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ HAZRETLERİ ''HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ÜÇ GÖREVİ OLDUĞUNU''; ''BU ÜÇ GÖREVİ HEM BİRARADA HEM DÜNYA ÇAPINDA GERÇEKLEŞTİREN KİŞİNİN HZ. MEHDİ (A.S.) OLACAĞINI'' SÖYLEMİŞTİR. >>>
SAİD NURSİ HAZRETLERİ KENDİSİNİN ''MEHDİ OLMADIĞINI'' RİSALE-İ NUR'DA AÇIKÇA İFADE ETMEKTEDİR >>>
BEDİÜZZAMAN HZ. İSA (A.S.)'NIN ŞAHSI MANEVİ OLARAK DEĞİL, SAHIŞ OLARAK TEKRAR YERYÜZÜNE İNECEĞİNİ ÇOK AÇIK DELİLLERLE İZAH ETMİŞTİR >>>
AHİRZAMAN OLAYLARINI BEDİÜZZAMAN'IN BU TESPİTLERİNİ ÖĞRENMEDEN ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR >>>
BEDİÜZZAMAN MEHDİLİK KONUSUNU REDDEDENLERİN 'İMANLARI ZAYIF VE ENANİYETLERİ KAVİ' KİMSELER OLDUKLARINI BELİRTMİŞTİR >>>
BEDİÜZZAMAN, 'HZ. MEHDİ'NİN TÜM DÜNYAYA ADALET VE HAKKANİYET GETİRECEĞİNİ' BİLDİRMİŞTİR >>>
RİSALE-İ NUR TALEBELERİNDEN AHMED FEYZİ KUL EFENDİ'NİN AHİR ZAMANA YÖNELİK BAZI EBCED HESAPLARI -2 >>>
HZ. MEHDİ (A.S.) ÇALIŞMALARINDA RİSALE-İ NUR'DAN FAYDALANACAKTIR >>>
RİSALE-İ NUR TALABELERİNDEN AHMED FEYZİ KUL EFENDİ'NİN AHİR ZAMANA YÖNELİK BAZI EBCED HESAPLARI  >>>
PEK ÇOK ÖNEMLİ SİYASİ VE TABİAT OLAYININ YAŞANDIĞI 1956 YILI, O DÖNEME KADAR HAKKINDA 1500 KADAR KAMU DAVASI AÇILMIŞ VE YASAKLANMIŞ OLAN RİSALE NUR'UN HUKUKİ OLARAK SERBEST BIRAKILMASI AÇISINDAN DA ÇOK ÖNEMLİ BİR DÖNEME İŞARET ETMEKTEDİR >>>
HZ. MEHDİ (A.S.) ÇALIŞMALARINDA RİSALE-İ NUR'DAN FAYDALANACAKTIR >>>
RİSALE-İ NUR TALABELERİNDEN AHMED FEYZİ KUL EFENDİ'NİN AHİR ZAMANA YÖNELİK BAZI EBCED HESAPLARI  >>>
BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ'NİN, DECCALİN, DARWİNİZM İLE DÜNYAYI ALDATMASINA İŞARET EDEN SÖZLERİ  >>>
1956'DAN 2008'E SAİD NURSİ'NİN İSTİHRACATI  >>>
BÜYÜK İSLAM ALİMİ BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ'DEN TERÖR VE ANARŞİYE ÇÖZÜMLER  >>>
BEDİÜZZAMAN VE TALEBELERİNDEN AHİR ZAMAN MÜJDELERİ  >>>
BEDİÜZZAMAN'IN SÖZLERİNİ ANLAMAK İÇİN RİSALELER YETERLİDİR  >>>
BEDİÜZZAMAN'IN MÜJDELEDİĞİ MEHDİ  >>>
RİSALE-İ NUR KÜLLİYATINDA HZ. İSA (A.S.) VE HZ. MEHDİ (A.S.) GERÇEĞİ  >>>
YANILTICI BİR AKIM: ''RİSALE-İ NUR TEFSİRCİLİĞİ''  >>>
 
 
 
 
 
 
 
 

Yazar Hakkında - Diğer Siteler - Email - Üye Ol

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin
kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.bediuzzamansaidnursi.net

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - HADİS KÖŞESİ