Sosyal Darwinizm birçok acımasızlığa, özellikle de zavallı insanların hayatlarını önemsiz gören uygulamalara sözde bilimsel bir meşruiyet kazandırmıştır.

osyal Darwinizm, Arap sosyalizminin oluşmasına ve yayılmasına nasıl yol açmıştır? Milyonlarca masum insanın ölmesine neden olmuş olan bu ideoloji, Arap ülkelerine nasıl sızmıştır? Darwinist Komünist fikir sisteminin Arap halkı üzerindeki yıkıcı etkileri neler olmuştur? Sayın Adnan Oktar'ın konu hakkındaki açıklamaları nelerdir? Dünyada büyük yankı uyandıran "Yaratılış Atlası" adlı eseri ve diğer eserleri milyonlarca insan tarafından takip edilen Sayın Adnan Oktar, Allah'ın izniyle hangi önemli olaylara vesile olmuştur?

Sosyal Darwinizm'in en ateşli savunucuları arasında, komünistler her zaman için önemli bir yer tutmuştur. Darwinizm ile komünizm arasındaki bu ilişki, her iki "izm"in kurucularına kadar uzanır. Komünizmin kurucuları Marx ve Engels, Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabını yayınlanır yayınlanmaz okumuş ve kitaptaki "diyalektik materyalist" yaklaşıma hayran olmuşlardır. Marx ve Engels arasındaki mektuplaşmalar, her ikisinin de Darwin'in teorisini "komünizmin doğa bilimleri açısından temeli" saydıklarını göstermektedir. Nitekim Engels, Darwin'in de etkisiyle kaleme aldığı Doğanın Diyalektiği adlı kitabında Darwin'e övgüler yağdırmış ve "Maymundan İnsana Geçişte Emeğin Rolü" adlı bölümde evrim teorisine kendince katkılar yapmaya çalışmıştır.


Dünyaya felaketler getiren tüm ideolojilerin dayanak noktası Darwinizm'dir.

Marx ve Engels'in yolunu izleyen Plekhanov, Lenin, Trotsky ve Stalin gibi Rus komünistlerinin hepsi de, Darwin'in evrim teorisini benimsemişlerdir. Rus komünizminin kurucusu sayılan Plekhanov, "Marksizm, Darwinizm'in sosyal bilimlere uygulanmasıdır" adlı sözüyle ünlüdür.[i]

Trotsky'nin ise "Darwinizm, diyalektik materyalizmin en büyük zaferidir" şeklinde açıklamaları bulunmaktadır.[ii]

Komünist kadroların oluşmasında "Darwinizm eğitimi"nin büyük rolü vardır. Örneğin Stalin'in, gençliğinde bir din adamı iken Darwin'in kitapları nedeniyle ateist olduğu da tarihçiler tarafından belirtilen bir gerçektir.[iii]

Komünist rejimi Çin'de kuran ve milyonlarca insanı katleden Mao ise kurduğu bu düzenin felsefi dayanağını, "Çin sosyalizminin temeli, Darwin'e ve Evrim Teorisi'ne dayanmaktadır" diyerek açıkça belirtmiştir.[iv]

Kısacası, evrim teorisi ile komünizm arasında kopmaz bir bağ vardır. Evrim teorisi, canlıların bir tesadüf ürünü olduğunu iddia etmekle, ateizme sözde bilimsel bir dayanak sağlamıştır. Tamamen ateist bir ideoloji olan komünizm de bu nedenle kaçınılmaz olarak Darwinizm'e bağlıdır. İşte Darwinist materyalist düşünceyi temel alan komünizmin 20. yüzyıl boyunca yalnızca Arap topraklarında milyonlarca kişiyi katlettiğini düşünürsek, Darwinizm'in dünyaya getirdiği felaketin boyutunu daha iyi anlamak mümkün olur.

Karl Marx
Friedrich Engels

Josef Stalin

Lev Trotsky
Vladimir İliç Lenin
Georgi Plekhanov
Marx ve Engels'in yolunu izleyen Plekhanov, Lenin, Trotsky ve Stalin gibi Rus komünistlerinin hepsi de, Darwin'in evrim teorisini benimsemişlerdir.

 

   
20. YÜZYILDA MÜSLÜMANLARIN DURUMU
OSMANLI'NIN ARDINDAN ARAP DÜNYASINDA GELİŞEN ARAP SOSYALİZMİ
DARWİNİST KOMÜNİST FİKİR SİSTEMİ ARAP ÜLKELERİNDE İKTİDARI NASIL ADIM ADIM ELE GEÇİRDİ?
DARWİNİST KOMÜNİST FİKİR SİSTEMİNİN ARAP HALKI ÜZERİNDEKİ YIKICI ETKİSİ

ARAP DÜNYASININ KOMÜNİST LİDERLERİ

- 1. IRAK - Saddam Hüseyin 
- 2.
LİBYA - Muammer El Kaddafi
- 3.
FİLİSTİN - George Habash
- 4.
SURİYE- Hafız Esad
- 5.
MISIR - General Cemal Abdul Nasır
- 6.
CEZAYİR - Ahmed Ben Bella 
- 7.
TUNUS - Habib Burgiba
- 8.
YEMEN - İmam Ahmet
- 9.
İRAN - Pehlevi Hanedanı

SONUÇ: Türk İslam Birliği Allah'ın İzniyle İslamiyetin Altınçağına Vesile Olacak

ARAP KOMÜNİZMİNİN İDEOLOGLARI

SAYIN ADNAN OKTAR'IN ARAP ÜLKELERİNDE YÖNETİME GEÇEN DARWINİST MATERYALİST FİKİR SİSTEMİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

MISIR YÖNETİMİNİN GAZZE KONUSUNDAKİ TUTUMUNUN NEDENİ DARWINİZM'DİR


ADNAN OKTAR'IN ISLAMONLINE.NET SİTESİ İLE RÖPORTAJI (27 Mart 2009)


 

 

Yazar Hakkında - Diğer Siteler - Email - Üye Ol -

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.arapalemindedarwinistfitne.com

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - HADİS KÖŞESİ

BU SİTE HARUN YAHYA'NIN ESERLERİNDEN FAYDALANILARAK HAZIRLANMIŞTIR.
www.harunyahya.org